Osiguranje Vozila
Zatražite besplatan info izračun i saznajte zašto više od 84% upita postanu naši klijenti.

Obvezno osiguranje (autoodgovornost) pokriva štete koje svojim vozilom možete nanijeti drugom vozilu ili trećim osobama. Kako bi zaštitili svoj interes, uz obvezno osiguranje možete ugovoriti dodatna pokrića. 

> DODATNA POKRIĆA

Osiguranje od nezgode za vozača i putnike (smrt, tjelesne ozljede), na ugovoreni iznos.

Zadržavate bonus na polici i ako skrivite prometnu nezgodu.

Pomoć u slučaju kvara ili oštećenja na Vašem vozilu.

Pokriva štetu na Vašem vozilu u slučaju naleta ili sudara sa životinjom.

Pokriva štetu uslijed loma ili oštećenja staklenih dijelova na Vašem vozilu. Nisu pokrivene štete na retrovizorima i rasvjetnim tijelima vozila.

Pokriva štetu tjelesnih ozljeda vozača, ukoliko isti prouzroči prometnu nezgodu.

Zatražite info izračun za osiguranje AUTOMOBILA TERETNIH VOZILA MOTOCIKALA TRAKTORA

Osiguranje automobila

Osiguranje teretnih vozila

Osiguranje motocikala

Osiguranje traktora

Kontaktirajte nas ili rezervirajte vrijeme kada želite da mi pozovemo Vas.

Prijavom pristajete da Vas kontaktiramo u svrhu ponude osiguranja te ostalih informacija vezanih za osiguranje. Uvijek se možete odjaviti sa naše liste.

Zapratite nas

× WhatsApp