Razlika između dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja?

 Kada je zdravlje u pitanju, onda nam sve drugo postaje manje bitno! Žalosno je što svi o tome razmišljamo uglavnom kada je već kasno i kada je zdravstveni problem pred nama. Tada imamo 2 problema!1. Borimo s određenom bolesti2. Moramo podmiriti često visoke troškove liječenja.  Obvezno zdravstveno osiguranje pokriva mali dio zdravstvene zaštite, a dopunsko u kombinaciji s … Read more