Opće informacije o posredniku osiguranja

Osnovni podaci o posredniku osiguranja:

Mains, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Branimir Gaić

 • Adesa: Gospodarska zona Vukovar 15, 32000 Vukovar
 • OIB: 96047785109, MB: 97786756
 • Kontakt telefon: 098 626 978
 • E-mail: mains@mains-osiguranje.hr
 • Web: www.mains-osiguranje.hr
 • Kategorija posrednika: Obrtnik zastupnik u osiguranju. 
 • Broj i datum ovlaštenja posrednika (moguće provjeriti na službenim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financija – HANFA): ZO 550, 11.08.2017.
 • Ovlašteni zastupnik: Branimir Gaić, broj registracije i datum ovlaštenja (moguće provjeriti na službenim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financija – HANFA) ZO 21976, 21.07.2022.
Posrednik u osiguranju ne daje savjete o proizvodima osiguranja koje prodaje.
 
Posrednik obavlja poslove distribucije osiguranja u ime i za račun društava za osiguranje: 
 • ALLIANZ Hrvatska d.d.
 • GENERALI OSIGURANJE d.d.
 • GRAWE Hrvatska d.d.
 • SAVA osiguranje d.d.
 • Triglav osiguranje d.d.
 • Vereinigte Hagelversicherung VvaG – Podružnica VH Hrvatska
 • Wiener osiguranje VIENNA Insurance Group d.d.
Posrednik za obavljene poslove distribucije ostvaruje naknadu u obliku provizije koja je uključena u premiju osiguranja i koju plaća društvo za osiguranje. 
 
Posrednik nema udjel, izravni ili neizravni, koji predstavlja 10% ili više prava glasa ili kapitala u društvu za osiguranje za koje obavlja poslove distribucije.
Društvo za osiguranje, odnosno matično društvo društva za osiguranje za koje posrednik obavlja poslove distribucije nema udjel, posredno ili neposredno, koji predstavlja 10% ili više prava glasa ili kapitala u posredniku.
 

Postupak rješavnja pritužbi:

Zainteresirane osobe (potrošač, ugovaratelj osiguranja, pravna osoba, oštećenici, udruge potrošača….) imaju pravo podnijeti pritužbe na rad posrednika u osiguranju, te ostvariti svoja prava izvansudskim putem primarno, neposredno kroz pritužbeni postupak pred društvom za osiguranje, a posredno i pred drugim ovlaštenim tijelima.
 
Pritužbe se mogu podnijeti pismeno u uredu posrednika na adresi: Gospodarska zona Vukovar 15, 32000 Vukovar ili na e-mail adresu: mains@mains-osiguranje.hr i to u roku od 15 dana od dana kada je podnositelj pritužbe primio odluku na koju podnosi pritužbu, odnosno od dana kada je saznao za razlog pritužbe. 
 

Posrednik u osiguranju dužan je odgovoriti na pritužbu u roku od 15 dana od primitka pritužbe.

× WhatsApp