Razlika između dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja?

 
 
Kada je zdravlje u pitanju, onda nam sve drugo postaje manje bitno!
 
Žalosno je što svi o tome razmišljamo uglavnom kada je već kasno i kada je zdravstveni problem pred nama.
 
Tada imamo 2 problema!
1. Borimo s određenom bolesti
2. Moramo podmiriti često visoke troškove liječenja. 
 
Obvezno zdravstveno osiguranje pokriva mali dio zdravstvene zaštite, a dopunsko u kombinaciji s dodatnim zdravstvenim osiguranjem nudi potpunu zdravstvenu zaštitu.
 
Dopunsko i Dodatno osiguranje su dobrovoljna zdravstvena osiguranja.
 
Ali koja je razlika?  
  
Dopunsko osiguranje je nadopuna obveznog zdravstvenog osiguranja.
Pokriva troškove svih vrsta doplata bez ograničenja:
 • bolničko i ambulantno liječenje
 • dijagnostičke obrade u bolnici
 • ortopedska pomagala 
 • specijalističke stomatološke usluge
 • B listu lijekova 
 • fizikalne rehabilitacije u kući 
 • liječenja u inozemstvu
Dodatno zdravstveno osiguranje pokriva i:
 • specijalističke pretrage
 • dijagnostičke obrade
 • laboratorijske pretrage
 • sistematski pregled
 
Pogodnosti:
Bez duge liste čekanja , nisu potrebne uputnice kako bi obavili pretragu ili pregled.
 
Svakoj punoljetnoj osobi preporuka je da ima bar dopunsko osiguranje.
Vrlo jednostavno i po izuzetno pristupačnoj cijeni ovo osiguranje možete ugovoriti u Mains-u.
 
Za više informacija kliknite saznaj više 
 
× WhatsApp